Kepentingan bersedekah

Bersedekah merupakan suatu aspek yang amat penting dalam aspek pembinaan sahsiah diri dan pembinaan masyarakat musleh. Ianya haruslah dipraktik dalam segenap masyarakat agar suasana tolong-menolong dan bantu-membantu dapat dihidupkan di negara tercinta ini.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *