Artikel

Artikel TAWFEQ

Bersedekah merupakan suatu aspek yang amat penting dalam aspek pembinaan sahsiah diri dan pembinaan masyarakat musleh. Ianya haruslah dipraktik dalam segenap masyarakat agar suasana tolong-menolong

Wakalah merupakan dasar pengembalian wang zakat oleh Majlis Agama Islam kepada entiti yang membayar zakat kepada Pusat Pungutan Zakat di setiap negeri untuk diagihkan kepada

Wakaf bermaksud seseorang yang menyerahkan hak miliknya ( harta yang boleh digunakan tanpa susut fizikalnya ) kepada pengguna wakaf tersebut dari mula harta diwakafkan hingga