"Wakaf adalah suatu instrumen yang diwariskan oleh Nabi kita Muhammad S.A.W. untuk kita aplikasikan dalam kehidupan seharian. Disebabkan itu, PICOMS hadir dengan membawa inisiatif baharu dengan menubuhkan Tabung Wakaf, Endowment dan Infaq (TAWFEQ) bagi menjayakan lagi aktiviti-aktivit wakaf dan infaq di kolej PICOMS"
Prof. dr. wan mohd azizi wan sulaiman
Naib Canselor Kolej Universiti Antarabangsa PICOMS

Tentang tawfeq

TAWFEQ (Tabung Amanah Wakaf, Endowment dan Infaq) adalah merupakan sebuah badan di bawah Kolej Universiti AntarabAngsa PICOMS yang menyelaras semua aktiviti pengumpulan dana termasuk dari zakat, wakaf, infaq, wakalah dan sumber am.

VISI TAWFEQ

Menjadi tonggak kecemerlangan PICOMS menerusi Kewangan Sosial Islam

MISI TAWFEQ

Menjana Dana bagi melaksanakan Kebajikan dan pembangunan Ekonomi bagi memenuhi agenda Pendidikan

ARTIKEL BLOG

Kepentingan bersedekah

Bersedekah merupakan suatu aspek yang amat penting dalam aspek pembinaan sahsiah diri dan pembinaan masyarakat musleh. Ianya haruslah dipraktik dalam segenap masyarakat agar suasana tolong-menolong

Read More »

Pengertian Wakaf

Wakaf bermaksud seseorang yang menyerahkan hak miliknya ( harta yang boleh digunakan tanpa susut fizikalnya ) kepada pengguna wakaf tersebut dari mula harta diwakafkan hingga

Read More »

Rakan Strategik

TAWFEQ-PICOMS

AYUH LAKUKAN PERUBAHAN!

BERWAKAFLAH UNTUK KEBAIKAN DUNIA DAN AKHIRAT KITA